Historien Bag


Fisker, Per og Christian 3 musiklærere på Silkeborg Ungdomsskole, stod en dag midt i maj 2014 ved en container som de havde åbnet for at se hvad der var inde i den. Der var ting til at lave en hyggelig publikums plads til en festival. Så dansk som det kunne være begyndte snakken at gå på hvor ”Nederen” sådan nogen festivaler altid var. En af dem var primært musiker, en var arrangør og den sidste var ofte gæst og bedst til at være negativ. Da de var færdige med at brokke sig, spørger en af dem, okay hvordan i alverden skulle man ellers gøre hvis man skulle lave en fed festival? Snakken gik lystigt og nogle grove linjer og præmisser blev lagt frem. Det var en spændende snak, naiv og dum og enhver som har arrangeret noget viste at det var urealistisk og de 3 blev da også enige om lige at overveje det.

I løbet af ugen faldt snakken igen på projektet, og de blev enige om at indkalde musik vennerne til en snak. Alle var enige om at ideen var fantastisk, men ingen troede rigtig på at det kunne lade sig gøre. Efter endnu en uge blev vi enige om at indkalde til en stiftende generalforsamling, i slutningen af maj. Og så startede navnelegen.


Navnet ”Noget Bedre”.


Egentlig ville vi gerne have arrangeret festivallen i Lunden, så navnene cirklede omkring lunden, ”Gå med i Lunden”, ”Ta’ med iLlunden”  ”Musik I Lunden” var bare nogle af forslagene. Da endnu et navn var blevet afvist og frustrationerne var på sit højeste, bliver det slynget ud ”Så må du sgu finde på Noget der er Bedre”. Så navnet blev først "Noget der er Bedre" og sidenhen stille og roligt til ”Noget Bedre”.

Noget bedre 2014


Det første år blev festivalen arrangeret på bare 6 uger. Tilladelser, en underskuds garanti på 10.000 fra Silkeborg Kommune (vi havde egentlig søgt om at få 20.000 til en permanent sikring af festivallen), lån af indelukket, transport af container, Pa anlæg, lydteknikkere, frivillige og ikke mindst programmet. Alle steder fra mødte vi velvilje og de bedste ønsker. Men ikke mange troede på projektet. Vores succes kriterie var at gæster, frivillige og musikere skulle hygge sig. Hvis arrangementet gik i 0 var det super og vi ville snakke om at lave Noget Bedre 2015. Drømme scenariet var at  vi fik overskud så vi havde nok penge til år 2. Men det var der virkelig ingen i bestyrelsen som troede på.

Det første år byggede vi selv scenen fra bunden af. Så godt som det kunne lade sig gøre og vi sikrede for dårligt vejr, troede vi. Festivallen forløb over alt forventning, alle de lokale musikere incl. dem som faktisk lever af at spille bakkede op. Programmet var bedre end vi kunne håbe på, vejret var helt kanon. Et kendetegn for festivalen var utrolig mange hvepse som var over det hele. Det var også det eneste år hvor vi havde telt lejer. Den blev desværre ikke brugt af særlig mange og en del af oplevelsen blev ødelagt af de forkerte som var kommet til, så derfor blev det droppet indtil videre.

Allerede Lørdag formiddag da Toppe (Kasserer) og Christian Nørgaard (Formand) løb budgettet igennem kunne vi se at det økonomiske var gået over alt forventning. Så Lørdag aften kunne vi fra scenen annoncere at Noget Bedre 2015 var sikret.

Da vi om søndagen gik og rydde op på pladsen, fik vi en ordentlig byge, og vi priste os lykkelige for at det ikke var sket under festivalen. Scenens tag var simpelthen ikke godt nok lavet.

Noget Bedre 2015


Vi var heldige... Udover en tiltro på projektet fik vi en uventet håndsrækning fra MusikRampen på 10.000,-  kr og Ungdomsskolen tilbød at sponsorere scene- og container-flytning. Nogen af de største enkeltstående udgifter var blevet taget væk fra festivalen, og vi havde ekstra penge i kassen til at gøre Noget Bedre.

Efter ønsker fra vores gæster, året forinden, valgte vi at sælge øl, vand og mad. Vi ønskede stadig at Noget Bedre skulle bæres primært af den støttet som vores gæster gav i form af støtte armbånd, så priserne på det blev holdt nede, og folk måtte selvfølgelig fortsat selv medbringe mad og drikkevarer.

Samtidig var det året hvor vi fik ”Støtte Strømper” som Conni havde siddet og lavet i løbet af vinteren. De blev meget populære, måske fordi det var koldt det år. En speciel stor oplevelse var det da en hjemløs som var på pladsen alle dage, købte et par. Han støttede med 100 kr. og som han sagde ”Det bliver fantastisk til vinter”. Vi fik et rigtig pænt overskud på festivallen på 40.000 så endnu engang var vi sikret at vi kunne afholde næste års festival.

Noget Bedre 2016


Året startede ud med at vi blev tildelt Silkeborg Kommunes kulturelle initiativ pris på 5.000 kroner. Endnu engang fik vi donneret 10.000 kroner af musik Rampen.

Endnu engang gav Ungdomsskolen scene og container flytning. 


I 2016 fik vi lavet en opgradering af sceneforholdene, både hvad angår arbejdsforholdene, men ikke mindst på lyd fronten på og foran scenen. Vi fik også bygget en ny bar som lå centralt på pladsen. I den opgraderede vi udvalget af drikkevarer, så vi også havde special-øl, sodavand og vin.


Musik Programmet har fra start af været meget afhænig af at vi har trukket på lokale kræfter, venner og bekendte. I 2016 fik vi så mange ansøgninger at vi desværre var nødt til at skrive til op mod 20 bands, at de desværre ikke kunne spille. Kvaliteten af Programmet var kanon højt og for første gang havde vi mulighed for at planlægge det præcist som vi ønskede det.

Vi har været heldige alle årene med at vi har fået de rigtige gæster på pladsen, der har været en kanon stemning og folk har virkelig taget "nærvær, samvær og tilstedevær" til sig. Men med antallet af gæster i 2016, slog alt hvad vi havde oplevet tidligere. Det var så meget at selv gæsterne har udtrykt deres ”frygt” for hvad der nu skal ske….

Noget Bedre 2017


Der skal ske det, at vi i 2017 laver Noget Bedre, ud fra samme principper, på samme måde, og opgraderer forholdene for gæster, musikere og frivillige. Vi ændrer ikke pladsen og vi tager ikke betaling. Noget Bedre fortsætter i samme ånd.


Så vi håber at se dig d. 3/8 til d. 5/8 i indelukket på Noget Bedre pladsen.